Vězeňská korespondence

Smyslem je doprovázení klienta – vězně náročným obdobím života ve věznici. Cílem programu je průběžné motivování vězněného člověka k aktivní práci na sobě samém, aby se zvýšila jeho šance znovu se integrovat do společnosti. Naši dopisovatelé píší těm, kteří mají buď sporadickou, nebo nemají žádnou vazbu se svobodným světem. Rodina nebo partner a kamarádi je opustili a oni nemají nikoho, kdo by s nimi udržoval jakýkoliv kontakt. Dopisovatelé vystupují pochopitelně anonymně.

Činnost dobrovolníků v programu Vězeňská korespondence:
Dopisování si s vězni za zachování následujících pravidel: 

·       přeposílání dopisů přes Diecézní charitu ČB

·       dodržení anonymity dobrovolníka (nesdělování osobních citlivých údajů) 

·       posílání pouze dopisů (žádné balíčky, návštěvy vězně apod.)

Ideální dobrovolník pro program Vězeňská korespondence:
Dospělý člověk ve věku nad 30 let, psychicky vyzrálý, schopný písemného projevu, empatický, schopný nadhledu a realistického, rozvážného myšlení.

Články související s tématem Vězeňská korespondence:

Jak to chodí ve věznici? Dny otevřených dveří nepořádají

Jak to chodí ve věznici? Dny otevřených dveří nepořádají

České Budějovice –  Ve čtvrtek 14. 2. se konala v budově českobudějovické Diecézní charity beseda v rámci programu Vězeňská korespondence. Naše pozvání přijala mjr. Václava Káplová, tisková mluvčí Vazební věznice České Budějovice. Zajímavou přednášku, kterou si připravila, se zaujetím sledovaly dobrovolnice, jejich doprovody i několik pracovnic Diecézní charity.

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Dobrovolnické centrum při českobudějovické Diecézní charitě hledá do svého týmu nové dobrovolníky! Po škole nebo po práci trávíme čas různě. Jednou z aktivních možností je i dobrovolnictví. Můžete navštěvovat pacienty v nemocnici, věnovat se doučování či výuce jazyků, volnočasovým aktivitám s dětmi, vězeňské koresponcenci nebo "pouze" přiložit ruce k manuální práci. Více informací naleznete zde.

Dobrovolnický program Vězeňská korespondence

Dobrovolnický program Vězeňská korespondence

O čem je projekt Vězeňská korespondence? Co je jeho posláním a jak vůbec vznikl? Pokud Vás tento druh dobrovolnické činnosti zaujal, čtěte dál.

Vyšla jarní příloha Caritas

Vyšla jarní příloha Caritas

"Lidem na okraji" se věnuje nejnovější příloha Caritas, která právě vychází v Katolickém týdeníku č. 14. Vedle článků k hlavnímu tématu přináší i zprávy o pomoci ze zahraničí (Haiti a Sýrie). Celá příloha ke stažení.

Vězeňská korespondence - má to smysl?

V Diecézní charitě ČB se často znovu a znovu zamýšlíme, jaký smysl má ta či ona aktivita. Bez této reflexe, pohledu do praxe a připuštění si pochybností by hrozilo, že naše práce bude plynout pouze po povrchu. Jaký Vy máte např. názor na pomoc vězňům či lidem propuštěným z výkonu trestu? V následujícím textu se dočtete o základních podmínkách projektu Vězeňská korespondence a také se můžete podívat na pohled, který poslal Robert své bývalé dobrovolnici Sáře. Robert byl na podzim 2012 propuštěn z výkonu trestu.