Pomoc v zázemí charity 

  • Roznos letáků Dobrovolnického centra po městě České Budějovice (lékaři, školy, nástěnky) - letáky mají za cíl informování veřejnosti o dobrovolnictví, oslovení potencionálních dobrovolníků, 1 odpopledne 2x rok.
  • Údržba jízdních kol - půjčují si je u nás na charitě děti z chudých rodin za doprovodu dobrovolníků, společně podnikají menší výlety po okolí ČB.
  • Překladatelské a tlumočnické práce (AJ/RJ).
  • Získávání hmotných či finančních darů (fundraising).
  • Pomoc při jednorázových akcích (dny otevřených dveří apod.)  
  • Pomoc při přírodních katastrofách, např. při povodních - pomoc s úklidem obydlí lidí, kteří byli katastrofou zasaženi apod. Více informací naleznete tady.
  • Pomoc s přípravou Tříkrálové sbírky - šití kostýmů, žehlení, apod., září - prosinec, doba dle dohody, klidně dopoledne i odpoledne.
  • Tříkrálová sbírka - koledování, 1 - 2 dny na začátku ledna každého roku od 16.00 do 19.00 hodin, koledníci a vedoucí skupinek se mohou hlásit zde.

Kdy: po domluvě s pracovníky charity, většinou se jedná o nepravidelné, nárazové činnosti

Kde: Buď práce z domu nebo na Diecézní charitě ČB nebo podle potřeby (např. koledování při Tříkrálové sbírce se odehrává různě po Budějovicích a okolních vesnicích, záleží na domluvě).

Podmínka: věk nad 15 let, čistý výpis z Rejstříku trestů