Pomoc v zázemí charity 

  • Roznos letáků Dobrovolnického centra po městě České Budějovice (lékaři, školy, nástěnky) - letáky mají za cíl informování veřejnosti o dobrovolnictví, oslovení potencionálních dobrovolníků, 1 odpopledne 2x rok.
  • Překladatelské a tlumočnické práce (AJ/RJ).
  • Získávání hmotných či finančních darů (fundraising).
  • Pomoc při jednorázových akcích (dny otevřených dveří apod.)  
  • Pomoc při přírodních katastrofách, např. při povodních - pomoc s úklidem obydlí lidí, kteří byli katastrofou zasaženi apod. Více informací naleznete tady..

Kdy: po domluvě s pracovníky Charity, většinou se jedná o nepravidelné, nárazové činnosti

Podmínka: věk nad 15 let, čistý výpis z Rejstříku trestů