Dospělí lidé s mentálním postižením

Náplň činnosti dobrovolníků: 

    • Setkávání s jedním klientem (povídání, volnočasové aktivity, podpora základních pracovních návyků, menší výlety apod.), 1 - 3 hodiny týdně dopoledne či odpoledne.

Kdy: 1 - 3 hodiny jednou týdně

Kde: Denní a týdenní stacionář, Pražská 88, ČB 

Podmínka: věk nad 15 let, čistý výpis z Rejstříku trestů, pravidelná pomoc minimálně půl roku

Klienti: dospělí lidé s mentálním postižením, kteří využívají služeb Centra sociálních služeb Empatie.  

O projektu: Zaměřujeme se na pomoc a podporu lidí s mentálním postižením. Tito lidé se snaží překonávat mnohé bariéry, které jim zdravotní postižení přináší. K tomu jim pomáhají jak zaměstnanci Empatie, tak dobrovolníci.