Dospělí lidé s chronickým duševním onemocněním, kteří žijí v domově se zvláštním režimem

Náplň činnosti dobrovolníků: setkávání s jedním klientem, povídání, volnočasové aktivity, podpora základních pracovních návyků, menší výlety, procházky apod.)

Kdy: 1 - 3 hodiny jednou týdně

Kde: Domov se zvláštním režimem pro lidi s chronickým duševním onemocněním, Libníč 17

Podmínka: čistý výpis z Rejstříku trestů, pravidelná pomoc minimálně půl roku

Klienti: dospělí lidé s psychiatrickým onemocněním (často se schizofrenií), kteří využívají služeb Domova Libníč.  

O projektu: Zaměřujeme se na pomoc a podporu lidí s duševním onemocněním. Tito lidé se snaží překonávat mnohé bariéry, které jim zdravotní postižení přináší. K tomu jim pomáhají jak zaměstnanci Libníče tak dobrovolníci.