Dobrovolník na pomoc dětem s doučováním a s volnočasovými aktivitami (3 – 5 dětí)

Hledáme dobrovolníka na výuku 3 - 5 dětí.

Počet dobrovolníků: 1 dobrovolník, ideálně muž. Max. množství dobrovolníků jsou 2 lidé.

Kdo: dobrovolník starší 18 let se zájmem o práci s dětmi mladšího školního věku ze sociálně znevýhodněného prostředí

Kde: komunitní místnost na dvoře jednoho domu v ulici Novohradská, České Budějovice

Kdy: 1x – 2x za týden na 2 – 4 hodiny (úterý či čtvrtek, vždy v době mezi 14 – 18 hodin, klidně na celou dobu, nebo na část této doby)

Jak se tam dostat: proplácíme lístek na Městskou hromadnou dopravu (tč. za 13 Kč), autobusová zastávka je kousek od domu

Co: pomoc s doučováním a s volnočasovými aktivitami pro děti mladšího školního věku

Upřesnění náplně práce: pracovnice, která dětem s doučováním pomáhá, by potřebovala pomoc dobrovolníka, aby se dostalo potřebné pozornosti všem sedmi dětem, které momentálně potřebují pomoc s doučováním (všech sedm dětí ale najednou nebývá, většinou je jich max. 3 – 5 najednou). Dobrovolník by buď pomáhal přímo s doučováním, nebo by se věnoval ostatním dětem a dělal s nimi různé volnočasové aktivity (hraní her, vyrábění, výtvarné tvoření).

O projektu Komunitní práce Novohradská, do kterého bude spadat činnost dobrovolníka:

Podporujeme obyvatele vyloučené lokality Novohradská, aby vzali život zpátky do vlastních rukou, a napomáháme ke zmírňování napětí a zlepšování vzájemných vztahů jak mezi obyvateli domu Novohradská, tak mezi obyvateli domu a lidmi ze sousedství.

O co usilujeme

·         Zmírnění napětí v lokalitě Novohradská, podpora místní romské komunity a pomoc k dobrým vztahům s jejím okolím

 • Zplnomocňování obyvatel domu Novohradská
 • Zlepšování školního prospěchu dětí a kvalitní a bezpečné trávení volného času dětí
 • Rovnoprávné zapojení členů komunity do občanské společnosti
 • Objektivizace mediálního obrazu Romů a situace v lokalitě Novohradská ve spolupráci s médii

Co děláme

·         Spolupracujeme s obyvateli Novohradské a vedeme neformální rozhovory s lidmi ze sousedství

 • Pomáháme s doučováním a volnočasovými aktivitami pro místní děti
 • Realizujeme společné komunitní projekty, do jejichž plánování, přípravy a realizace se zapojují členové komunity jako rovnocenní partneři
 • Průběžně informujeme veřejnost o tom, co děláme a přispíváme ke sbližování romské a majoritní společnosti a napomáháme ke snížení rasismu a xenofobních nálad ve společnosti

Principy

·         Věříme v krásu a důstojnost každého člověka

 • Důvěřujeme v možnosti jedinců i celé komunity
 • Podporujeme nejen jednotlivce, ale celou komunitu
 • Zplnomocňujeme, budujeme kapacity a sociální kapitál
 • Uplatňujeme rovné zacházení