Dětské tábory

Od roku 2007 pořádáme pravidelně každý rok letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

Každoročně je tábor určen pro děti z klientských rodin Poradny Eva pro ženy při Diecézní charitě ČB. Někdy se tábora také účastní děti z klientských rodin Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím.

Z řad dětí i rodičů je o tábor tradičně velký zájem. Svou nízkoprahovostí a finanční únosností je dosažitelný pro většinu našich klientských rodin. Tábora se účastní děti, které se během roku scházejí se svými dobrovolníky (doučování, volnočasové aktivity) a děti, které na svého dobrovolníka teprve čekají. Tyto děti většinou nemají žádnou jinou možnost tábora nebo výletu v době prázdnin.

Každoročně se tábora účastní zhruba 2/3 dětí z romských rodin. Na organizaci a běhu tábora se tradičně podílí dobrovolníci spolu s pracovníky Diecézní charity (většinou pracovníky Dobrovolnického centra).