Českobudějovická Charita uspořádala již podeváté tradiční tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

Českobudějovická Charita uspořádala již podeváté tradiční tábor pro děti ze sociálně slabých rodin.

Ve čtvrtek 30. července vyrazila skupinka dobrovolníků a zaměstnanců českobudějovické diecézní charity na vlakové nádraží, kde se k nim přidalo šestnáct dětí. Čekala je totiž cesta do pravěku.

Letní tábor pro děti ze sociálně slabých rodin organizovala Diecézní charita Č. Budějovice již podeváté. Dobrodružné cesty za mamuty do pravěku se zúčastnilo 16 dětí z klientských rodin Poradny Eva pro ženy a dívky v nouzi a z Poradny pro cizince a migranty, a to ve věku 6 – 12 let. Tábor probíhal od 30. 7. do 5. 8. 2015 v Oboře Nový Dvůr u Hluboké u Borovan. Děti si tábor i letos užily a naštěstí nedošlo k žádnému zranění. Program tábora zajišťovalo Dobrovolnické centrum, ale hlavní podíl na něm měli dobrovolníci, kteří do něho zakomponovali mnoho zajímavých her, tvoření a činnosti, které mnohé děti prožívaly poprvé. Proto právě všem dobrovolníkům patří náš největší dík, stejně tak jako všem našim dárcům a sponzorům, bez kterých bychom žádný tábor dělat nemohli.

Text: Martina Langová