Děti ze sociálně slabých rodin (setkávání jednoho dobrovolníka s jedním dítětem)

Náplň činnosti dobrovolníků: pomoc dětem s doučováním a/nebo volnočasovými aktivitami 

Kdy: 2 - 3 hodiny jednou týdně (odpoledne), záleží na dohodě s dítětem a jeho zákonným zástupcem

Kde: K dispozici je Klubovna u Palečka, můžete jít do města, na menší výlet. Schůzky není možné trávit ani doma u dítěte, ani doma u dobrovolníka.

Podmínka: věk nad 15 let, čistý výpis z Rejstříku trestů, potvrzení o studiu nebo životopis, úspěšné absolvování psychodiagnostiky, scházení se s dítětem minimálně do konce aktuálního školního roku.

Klienti: děti z rodin, kterým pomáhá buď charitní Poradna Eva nebo Intervenční centrum pro oběti domácího násilí

O projektu:  Zaměřujeme se na pomoc a podporu dětí ze sociálně slabých rodin. Děti jsou ve věku od 5 do 15 let, většinou žijí v sociálně vyloučených lokalitách na území města České Budějovice. S jejich rodinami dlouhodobě pracují sociální pracovníci (nácvik rodičovského chování, rodinný rozpočet, dluhy, doprovod na úřady apod.). Podpora kvalitního trávení volného času a vzdělávání dětí přispívá k prevenci sociálně patologických jevů, ke zvyšování rovných příležitostí a možností budoucího úspěšného uplatnění na trhu práce.

Články k tématice dětí ze sociálně slabých rodin:

Dětské dopravní hřiště v Českých Budějovicích

V sobotu 28. dubna 2012 se 20 dětí ze sociálně slabých rodin naučilo mnoho značek, předpisů a pravidel silničního provozu. To vše "v provozu" na dětském dopravním hřišti v Českých Budějovicích.

Velikonoční barvení vajíček

Dobrovolnice Ája Vyhnalová přichystala za pomoci dalších dobrovolnic velikonoční dílnu pro děti ze sociálně slabých rodin.

Výlet do Prahy s dětmi ze sociálně slabých rodin

V tomto článku se dozvíte o tom, jak 16 dětí ze sociálně slabých rodin, kterým pomáhá českobudějovická Diecézní charita, vyrazilo na výlet do Prahy. Bylo to poprvé, co se takový výlet konal. Na konci článku je fotogalerie čítající 44 obrázků.

Tresty za záškoláctví dětí v Č. Budějovicích

Od začátku školního roku 2011/2012 platí v českobudějovických základních školách Pokyn náměstka primátora k potlačení nežádoucích sociálních jevů, konkrétně záškoláctví. Sankce jsou od 1 020 Kč do 3 000 Kč.

Zimní opékání buřtů na sněhu

Táborák, když je všude okolo sníh? Žádný problém! V sobotu 18. února 2012 si na voňavých buřtech pochutnávali děti a jejich dobrovolníci kousek za Rudolfovem (nedaleko Č. Budějovic).

Děti ze sociálně slabých rodin byly na dvoudenním výletě na Lipně

Děti ze sociálně slabých rodin byly na dvoudenním výletě na Lipně

Na konci září se vydala skupinka dětí ze sociálně slabých rodin na Lipno. Dvoudenní výlet uspořádali dobrovolníci, kteří působí pod vedením Dobrovolnického centra při Diecézní charitě ČB.

Dvoudenní výlet na Lipno s dětmi

Možná jsme se jen víc připravili, možná nám jen štěstí přálo. Druhý výlet na Lipno byl „za odměnu“.

Jeden den v životě dobrovolníka

Novým Borem otřásla zpráva o brutálním útoku romských mladíků vyzbrojených mačetami.

Reportáž z výletu s dětmi na Lipno

Podzemí bylo úžasné. I holky, které zpočátku frfňaly, že ... co tam budeme dělat... byly nakonec nadšené.  Samozřejmě kluci si to užívali o trochu víc; nejvíc asi dospěláci. Navíc zrovna nejely turbíny, takže jsme viděli prázdné přívodní roury. Bylo to impozantní.

První výlet na Lipno

Hned při odjezdu vznikl "malý zádrhel", nějak jsem přehlídla, že cyklobus (chtěla jsem ušetřit nějaké peníze na jízdném) jede jen ve všední den. Vůbec mě napadlo, že by v sobotu cyklobus nejel.