Dům sv. Pavla – Centrum sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

Dům sv. Pavla poskytuje 3 sociální služby lidem bez domova: nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům pro muže.

 

  • Nízkoprahové denní centrum – posláním sociální služby je poskytnout osobám bez přístřeší starším 18-ti let možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla a využití základního sociálního poradenství, a tím docílit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.
  • Noclehárna – posláním služby je poskytnout možnost mužům starším 18 let bez přístřeší přespání v čistém, vytopeném prostředí, dále využití hygienického zázemí a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto mužů.
  • Azylový dům pro muže – posláním služby je poskytnout mužům bez přístřeší starším 18-ti let a mužům starším 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, možnost ubytování a tím zajistit zázemí pro řešení/zlepšení jejich životní situace.

Co je náplní činnosti dobrovolníků?

DSP_bezdomovci_vařeníVaření s uživateli – po předchozí domluvě přijít v týdnu či o víkendu (alespoň 1x měsíčně) do Domu sv. Pavla a z připravených surovin za pomoci našich uživatelů uvařit jídlo nebo upéct koláč atp. – Heslo: "Kdo si co uvaři, to si také sní."

  • Bezdomovecké divadlo – herec, kulisák, zvukař – pozice 3v1 dle potřeby. Je třeba docházet na pravidelné zkoušky divadla, jenž se konají zpravidla v týdnu (úterý, čtvrtek od 17:30) pod vedením našeho psychoterapeuta, poté účast na divadelních představení (které se uskutečňují v týdnu v podvečerních hodinách). Bezdomoveckého divadla se účastní uživatelé služeb Domu sv. Pavla, jeho zaměstnanci a dobrovolníci z Dobrovolnického centra.

 

O zařízení: Dům sv. Pavla funguje od roku 1996 a poskytuje komplex sociálních služeb lidem v krizové životní situaci. Cílovou skupinu tvoří nejen lidé bez domova, ale i lidé v situaci související se sociální problematikou. Konečným cílem je opětovné začlenění uživatelů do společnosti, návrat na trh práce, usnadnění samostatné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Tohoto cíle je dosahováno účinnou motivací uživatele a individuálním přístupem.

Články k tématice azylových domů a bezdomovců:

V Českých Budějovicích rozdáváme polévky lidem bez domova již od roku 2010

Zima? Hlad? Bez střechy nad hlavou? V Českých Budějovicích pomáhá lidem bez domova Dům sv. Pavla. Do prostor jeho azylového domu se každý pracovní den mohou přijít najíst a na chvíli ohřát lidé, které se z nějakého důvodu rozhodli i přes nabídku bydlení zůstat na ulici. Polévky pro ně v tyto dny zajišťuje Dům sv. Pavla. V dalším textu se dočtete, že jídlo je pro bezdomovce připravováno od roku 2011 v zimním období i o sobotách. A dále se dočtete kdo jídlo o víkendech připravuje a vydává.

Pomozte i vy lidem bez domova

Pomozte i vy lidem bez domova

Blíží se čas Vánoc. Každoročně jsme svědky toho, že někteří lidé budou tento čas trávit na ulici. Nabízí se proto otázka, jak může každý z nás aspoň trošku těmto lidem Vánoce zpříjemnit.

Na ulici žili a zemřeli

Na ulici žili a zemřeli

a většinou ani nevíme jejich pravá jména. Snad nějakou přezdívku. Možná jsme je potkávali, v ruce měli igelitku a nebyli ustrojeni podle módního časopisu, a už je nepotkáváme.

Piknik pro lidi bez domova

Piknik pro lidi bez domova

Českobudějovická Městská charita pamatuje na lidi bez domova nejen když uhodí mrazy, ale po celý rok. Kromě pravidelných akcí v Domě sv. Pavla v Riegrově ulici se lidem bez domova věnuje také formou terénní práce. Jednou z akcí je „Piknik pro lidi bez domova“.

Autentická Poslední večeře v podání bezdomovců

Autentická Poslední večeře v podání bezdomovců

Ježíš by si dnes za apoštoly (při vší povinné úctě k mocným, vzdělaným i zbožným) vybral pravděpodobně právě je. Ztvárnění Poslední večeře Páně v podání lidí bez domova v Domě sv. Pavla v Českých Budějovicích (Charita) svou vnitřní pravdivostí vyráželo dech.

Večeře Páně v podání lidí bez domova

Večeře Páně v podání lidí bez domova

Dům sv. Pavla Městské charity České Budějovice nacvičil s lidmi bez domova opět unikátní divadelní hru - Večeře Páně. Tuto jedinečnou podívanou si nenechte v pondělí 2. 4. v 15.00 hod. ujít. Více zde

Mrzne a Charita zvyšuje kapacitu svých zařízení

Lidem bez domova nabízejí jednotlivá charitní zařízení po celé republice noclehárny, denní centra a v těchto mrazivých dnech také „teplou židli“. Krizový režim probíhá často v součinnosti s úřady, na severu Čech budou  policisté roznášet polévku.

Večeře s bezDOMOVci

Večeře s bezDOMOVci

Ve středu před Štědrým dnem se sešli lidé, kteří momentálně nemají kde bydlet, aby společnou večeří v Domě sv. Pavla v Č. Budějovicích oslavovali Vánoce.

Vánoční večeře pro bezDOMOVce

Vánoční večeře pro bezDOMOVce

Dům sv. Pavla v Č. Budějovicích pořádá již tradičně slavnostní vánoční večeři pro bezdomovce.

Popelka z popelnice aneb Bezdomovci nacvičili divadlo

Popelka z popelnice aneb Bezdomovci nacvičili divadlo

Českobudějovičtí bezdomovci, kteří se scházejí v Domě sv. Pavla, nacvičili zcela originální divadelní hru Popelka z popelnice. Přijďte je podpořit