Dům sv. Pavla – Centrum sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

Dům sv. Pavla poskytuje 3 sociální služby lidem bez domova: nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům pro muže.

 

  • Nízkoprahové denní centrum – posláním sociální služby je poskytnout osobám bez přístřeší starším 18-ti let možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla a využití základního sociálního poradenství, a tím docílit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.
  • Noclehárna – posláním služby je poskytnout možnost mužům starším 18 let bez přístřeší přespání v čistém, vytopeném prostředí, dále využití hygienického zázemí a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto mužů.
  • Azylový dům pro muže – posláním služby je poskytnout mužům bez přístřeší starším 18-ti let a mužům starším 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, možnost ubytování a tím zajistit zázemí pro řešení/zlepšení jejich životní situace.

Co je náplní činnosti dobrovolníků?

DSP_bezdomovci_vařeníVaření s uživateli – po předchozí domluvě přijít v týdnu či o víkendu (alespoň 1x měsíčně) do Domu sv. Pavla a z připravených surovin za pomoci našich uživatelů uvařit jídlo nebo upéct koláč atp. – Heslo: "Kdo si co uvaři, to si také sní."

  • Bezdomovecké divadlo – herec, kulisák, zvukař – pozice 3v1 dle potřeby. Je třeba docházet na pravidelné zkoušky divadla, jenž se konají zpravidla v týdnu (úterý, čtvrtek od 17:30) pod vedením našeho psychoterapeuta, poté účast na divadelních představení (které se uskutečňují v týdnu v podvečerních hodinách). Bezdomoveckého divadla se účastní uživatelé služeb Domu sv. Pavla, jeho zaměstnanci a dobrovolníci z Dobrovolnického centra.

 

O zařízení: Dům sv. Pavla funguje od roku 1996 a poskytuje komplex sociálních služeb lidem v krizové životní situaci. Cílovou skupinu tvoří nejen lidé bez domova, ale i lidé v situaci související se sociální problematikou. Konečným cílem je opětovné začlenění uživatelů do společnosti, návrat na trh práce, usnadnění samostatné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Tohoto cíle je dosahováno účinnou motivací uživatele a individuálním přístupem.

Články k tématice azylových domů a bezdomovců:

Pavla: Konečně mám zastání a ochranu pro sebe i dceru

Pavla: Konečně mám zastání a ochranu pro sebe i dceru

Když j manžel fyzicky napadl, neměla se na koho obrátit. Sama totiž vyrostla rodinou opuštěná, v dětském domově. V azylovém domě tak našla nejen dočasný domov pro sebe a dcerku, ale taky bezpečí.

Piknik pro lidi bez domova ve Stromovce

Piknik pro lidi bez domova ve Stromovce

Terénní program Městské charity Č. Budějovice pořádal ve Stromovce Piknik pro lidi bez domova. Akce se setkala s jejich velkým zájmem.

Sčítání bezdomovců v Č. Budějovicích

Sčítání bezdomovců v Č. Budějovicích

Terénní program, v rámci monitoringu osob bez domova, sečetl bezdomovce na území Českých Budějovic a vzdálenějších přilehlých míst kolem Českých Budějovic v termínu od 13.6.2013 do 12.7.2013. Sčítání bezdomovců probíhalo v 11 lokalitách, které pokryly celou plochu Českých Budějovic.

Bezdomovci pomáhali odstraňovat škody způsobené povodněmi

Dobrovolníci z řad uživatelů Domu sv. Pavla se aktivně podíleli na odstraňování povodňových škod v nejhůře postižených obcích. Ve Strunkovicích dobrovolně odstraňovali škody a v obci si je velice chválili. Velmi si této jejich práce vážíme.

Bezdomovci mohou říct svá přání a názory

Vedení Domu sv. Pavla v Č. Budějovicích se rozhodlo více naslouchat přáním lidí bez domova. Každý první čtvrtek v měsíci se večer (od 18 hod.) koná tzv."skupina s vedoucí".

Bezdomovci si sami malují denní centrum

Bezdomovci si sami malují denní centrum

Sami uživatelé se aktivně podílejí na zvelebování prostor, ve kterých se zdržují. Tentokrát se postarali o vymalování kulturní místnosti, která je de facto jejich odpočinkovým prostorem. Celá organizace práce a úklidu byla ponechána na nich, stejně jako to funguje i ve všedním životě.

Pozvánka na koncert Pavlíny Jíšové

FCH Prachatice Vás zve na koncert Pavlíny Jíšové!

Autentická křížová cesta bezdomovců

Autentická křížová cesta bezdomovců

Dům sv. Pavla při Městské charitě Č. Budějovice připravuje každoročně také k velikonocům silný zážitek jak pro samotné bezdomovce, tak pro veřejnost. Letos to byla křížová cesta z jejich prostředí.

Křížová cesta bezdomovců

Křížová cesta bezdomovců

Bezdomovci hrají sami o sobě - Křížová cesta bezdomovců. Hrají pro sebe i pro kohokoliv dalšího, kdo by chtěl přijít.

Diecézní charita ČB nabízí lidem v nouzi potraviny

Ekonomická krize trvá, počet nezaměstnaných roste, a také pracovníci českobudějovické Diecézní charity mají více práce. „V minulém roce jsme z našeho Humanitárního potravinového skladu vydali 3 136 kg mouky, 360 kg másla, 1 700 kg sušeného mléka a 5 202 kg těstovin,“ uvedla ředitelka Diecézní charity ČB Mgr. Michaela Čermáková.