Dům sv. Pavla – Centrum sociálních služeb pro osoby bez přístřeší

Dům sv. Pavla poskytuje 3 sociální služby lidem bez domova: nízkoprahové denní centrum, noclehárnu a azylový dům pro muže.

 

  • Nízkoprahové denní centrum – posláním sociální služby je poskytnout osobám bez přístřeší starším 18-ti let možnost vysprchování se, získání čistého oblečení, uvaření jídla a využití základního sociálního poradenství, a tím docílit zlepšení aktuální životní situace těchto osob.
  • Noclehárna – posláním služby je poskytnout možnost mužům starším 18 let bez přístřeší přespání v čistém, vytopeném prostředí, dále využití hygienického zázemí a tím podpořit zlepšení aktuální životní situace těchto mužů.
  • Azylový dům pro muže – posláním služby je poskytnout mužům bez přístřeší starším 18-ti let a mužům starším 18-ti let v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, možnost ubytování a tím zajistit zázemí pro řešení/zlepšení jejich životní situace.

Co je náplní činnosti dobrovolníků?

DSP_bezdomovci_vařeníVaření s uživateli – po předchozí domluvě přijít v týdnu či o víkendu (alespoň 1x měsíčně) do Domu sv. Pavla a z připravených surovin za pomoci našich uživatelů uvařit jídlo nebo upéct koláč atp. – Heslo: "Kdo si co uvaři, to si také sní."

  • Bezdomovecké divadlo – herec, kulisák, zvukař – pozice 3v1 dle potřeby. Je třeba docházet na pravidelné zkoušky divadla, jenž se konají zpravidla v týdnu (úterý, čtvrtek od 17:30) pod vedením našeho psychoterapeuta, poté účast na divadelních představení (které se uskutečňují v týdnu v podvečerních hodinách). Bezdomoveckého divadla se účastní uživatelé služeb Domu sv. Pavla, jeho zaměstnanci a dobrovolníci z Dobrovolnického centra.

 

O zařízení: Dům sv. Pavla funguje od roku 1996 a poskytuje komplex sociálních služeb lidem v krizové životní situaci. Cílovou skupinu tvoří nejen lidé bez domova, ale i lidé v situaci související se sociální problematikou. Konečným cílem je opětovné začlenění uživatelů do společnosti, návrat na trh práce, usnadnění samostatné existence a podpora při získávání nezávislosti na systému sociálních služeb. Tohoto cíle je dosahováno účinnou motivací uživatele a individuálním přístupem.

Články k tématice azylových domů a bezdomovců:

Bezdomovci hráli křížovou cestu sami o sobě

Bezdomovci hráli křížovou cestu sami o sobě

V pátek 27. 3. 2015 se v kostele sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech odehrálo představení Bezdomoveckého divadla Domu sv. Pavla s názvem Křížová cesta bezdomovců.

Bezdomovci sehrají křížovou cestu

Bezdomovci sehrají křížovou cestu

I Ježíš by se mohl řadit mezi bezdomovce. Také proto sehrají českobudějovičtí bezdomovci křížovou cestu.

Vánoce bezdomovců - večeře, dárky, nocleh zdarma

Vánoce bezdomovců - večeře, dárky, nocleh zdarma

I lidé, kteří právě nemají svůj vlastní domov, prožívají vánoce. Slavnostní večeři se vším, co k tomu patří, pro ně již tradičně připravuje Městská charita České Budějovice.

Žádost o pomoc - vánoční večeře pro bezdomovce

Žádost o pomoc - vánoční večeře pro bezdomovce

Vánoce se blíží a tak připravuje Dům sv. Pavla, jako každoročně, štědrou večeři i pro lidi bez domova (muže i ženy). Uvítáme proto i pomoc každého z vás.

Dům sv. Pavla oslavoval i divadlem

Dům sv. Pavla oslavoval i divadlem

Dům sv. Pavla (určený lidem bez domova) oslavoval. Kromě klasické formy azylového domu je to již 15 let, co zde je v provozu také nocležna pro muže (nad 18 let) a deset let činnosti nízkoprahového denního centra pro osoby bez přístřeší, které je jediné svého druhu v Jihočeském kraji.

Mše za zemřelé bezdomovce a sbírka rukavic pro ty živé

Mše za zemřelé bezdomovce a sbírka rukavic pro ty živé

Stává se již tradicí, že na podzim organizuje Městská charita mši za lidi, kteří žili v Českých Budějovicích na ulici a již zemřeli, spojenou s rozsvěcením svíček za ně.

Bezdomovecké divadlo "Do dna"

Bezdomovecké divadlo "Do dna"

Nastavení zrcadla sobě samému - tak nějak by se dalo nazvat divadlo českobudějovických bezdomovců o fiktivním (tak trochu modelovém) příběhu jednoho z nich.

Ivana: Chci se vrátit do normálního života

Ivana: Chci se vrátit do normálního života

Kdo jsou bezdomovci? Často lidé s psychickým onemocněním, kterým se nedostalo potřebné pomoci. Patří mezi ně i paní Ivana, jejíž život se díky Tříkrálové sbírce pomalu vrací do správných kolejí.

Světlo, které zachraňuje životy

Světlo, které zachraňuje životy

Závislost má mnohé podoby - alkohol, drogy, automaty. Tomáš si prošel všechny a také dvě neúspěšné léčby. Bylo by snadné ho odsoudit, ale jen dokud si nevyslechnete celý jeho životní příběh...

Mirek: Žil jsem na ulici, teď mám práci i partnerku

Mirek: Žil jsem na ulici, teď mám práci i partnerku

Když ovdověl, dostal se do problémů a přišel o práci. Po deseti letech bez domova našel pomoc v charitním středisku pro lidi s psychickým postižením. A už se těší, jak sám bude koledovat v Tříkrálové sbírce.