Besídka v domově pro seniory na téma psi

V českobudějovickém domově pro seniory se uskutečnila besídka pro 16 místních obyvatel. Setkání probíhalo pod vedením dobrovolnice paní Jitky Červenkové Černé a bylo o životě a výcviku psů. Přečíst si o tom můžete tady...

Paní Jitka si 11. března 2013 připravila pro zúčastněné povídání na téma ,,psi“. Celá akce v domově, který se jmenuje Centrum sociálních služeb Staroměstská, však krom teoretické části a interaktivní diskuze zahrnovala také názornou ukázku v podobě představení vlastního psa. Paní Jitka Červenková - Černá a její pes si po krátké chvíli získala pozornost a přízeň všech obyvatel. Každý si směl na psa sáhnout a pomazlit se s ním. Po počátečním rozruchu pak následovala ukázka dovedností z výcviku a povídání si o psích potřebách. Někteří z klientů obohatili besídku i vlastním vyprávěním o čtyřnohých kamarádech. Na závěr se pro zájemce vyhotovily vzpomínkové fotografie. To že se akce paní Jitce velmi vyvedla, dokazovaly i úsměvy, kterými obyvatelé přímo hýřily.

Text a foto: Nikola Erhartová