Paleta života

Smyslem je podpora a pomoc seniorům a nemocným lidem žijícím jak v zařízeních specializujících se na pomoc těmto osobám, tak doma ve svém přirozeném prostředí.
Cílem programu je nabídka vztahu, pomoc a podpora při zlepšování zdravotního a psycho-sociálního stavu klientů.  Dále zmírňování sociálního vyloučení z důvodu stáří či nemoci, izolace a pocitu osamění. Také podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti klientů, pomoc při tvořivém a smysluplném využívání volného času a případně duchovní doprovázení. 

Typické činnosti dobrovolníků v programu Paleta života:

·       Individuální docházení za seniorem domů nebo za seniory do domova důchodců

·       Muzikoterapie pro obyvatele domova důchodců

·       Divadelní, hudební a jiná představení pro obyvatele domovů důchodců

·       Paměťová cvičení se seniory

·       Procházky, povídání, společné trávení volného času

·       Drobná výpomoc v domácnosti

·       Předčítání knih, společný poslech hudby 

·       Doprovod na kulturní akce 

·       Pomoc v zázemí projektů (roznos letáků, jednorázové akce, přednášky pro veřejnost atd.)

Spolupracující organizace:
1. Charitní pečovatelská služba (Městská charita ČB) 

    (www.mchcb.cz)

2. Centrum sociálních služeb Staroměstská, ČB

    (www.staromestska.cz)

3. Mimobudějovické charity:

·       Dům sv. Františka pro seniory ve Veselí nad Lužnicí (Diecézní charita  ČB) (www.dchcb.cz)

·       Charitní pečovatelská služba, Domov klidného stáří sv. Anny v Sousedovicích (Oblastní charita Strakonice) (www.charita-strakonice.cz)

·       Domov klidného stáří sv. Zdislavy v Pravětíně (Farní charita Vimperk) (www.fch-vimperk.cz)
Charitní pečovatelská služba (Oblastní charita Sušice) (www.charitasusice.cz)

Dobrovolnictví v praxi:

 

Články související s programem Paleta života:

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Hledáme nové dobrovolníky aneb dobrovolnictví je normální!

Dobrovolnické centrum při českobudějovické Diecézní charitě hledá do svého týmu nové dobrovolníky! Po škole nebo po práci trávíme čas různě. Jednou z aktivních možností je i dobrovolnictví. Můžete navštěvovat pacienty v nemocnici, věnovat se doučování či výuce jazyků, volnočasovým aktivitám s dětmi, vězeňské koresponcenci nebo "pouze" přiložit ruce k manuální práci. Více informací naleznete zde.

„Expedice za poznáním potřeb těla i ducha“ -  Noc kostelů a Vodárenská věž

„Expedice za poznáním potřeb těla i ducha“ -  Noc kostelů a Vodárenská věž

V pátek 25.5.2018 jsme se opět sešli a účastnili se akce Noc kostelů, kterou jsme doplnili o společnou noc v klubovně. Následný den jsme ještě navštívili českobudějovickou Vodárenskou věž. Výletu se účastnilo 8 dětí a naše 3 dobrovolnice.

Češi chtějí pečovat o seniory doma, neví ale, na koho se obrátit

Foto Marie Bartošová

Více než polovina Čechů (55 %) zná ve svém okolí někoho, kdo se o sebe již nedokáže plnohodnotně postarat a vyžaduje péči další osoby. Každý třetí (30%) obyvatel má někoho takového dokonce přímo v rodině. Přibližně třetina populace má osobní nebo zprostředkovanou zkušenost s péčí o rodiče nebo prarodiče. Tato zkušenost je sdílena ve všech věkových kategoriích napříč populací. Vyplývá to z čerstvého průzkumu provedeného společností ppm factum research pro Charitu Česká republika.

Hledáme dobrovolníky do Veselí nad Lužnicí

Dům pro seniory ve Veselí nad Lužnicí

Máte čas 1-2 hodiny týdně? Hledáme 3 dobrovolníky pro seniory do Veselí nad Lužnicí.

Hledáme dobrovolníky k seniorům!

Jedna z našich dobrovolnických dvojic

Hledáme 3 dobrovolníky pro seniory (2 seniorky, 1 senior) do jejich domácnosti na 1-2 hodiny týdně! Náplní dobrovolnické činnosti je povídání si, procházky, naslouchání a drobná výpomoc v domácnosti.

Besídka v domově pro seniory na téma psi

V českobudějovickém domově pro seniory se uskutečnila besídka pro 16 místních obyvatel. Setkání probíhalo pod vedením dobrovolnice paní Jitky Červenkové Černé a bylo o životě a výcviku psů. Přečíst si o tom můžete tady...

Muži na vozíčku pomáhá uskutečňovat sen o rybaření dobrovolník

Panu R. je 55 let a trpí trvalým poškozením míchy, což zapříčinilo vyoperování nezhoubného nádoru. Od této události se bohužel pohyblivost pana R. začala zhoršovat. Pan R. se tak rozhodl, že si kvůli svému zdravotnímu stavu zažádá o dobrovolníka. V následujícím textu si můžete přečíst o tom, jak spolu s dobrovolníkem Martinem chodí pan R. na ryby a co všechno pro něj dobrovolník Martin znamená.

První dojmy z Domova pro seniory od začínající dobrovolnice

V následujícím textu naleznete krátké shrnutí dojmů z první návštěvy klientky v domově pro seniory. Přečtete si, jaké to je, když někdo s dobrovolnictvím začíná a co v něm první schůzka zanechá.

Charita očima a objektivem seniorů

Charita očima a objektivem seniorů

Nejlepší snímky fotografické soutěže mezi klienty Charity jsou k vidění ve dnech 18.12.-11.1. v ambitech kláštera u kostele sv. Tomáše na Praze 1 (Malá Strana). V příštím roce výstava poputuje i do dalších měst.

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.