Mosty naděje

Jeho smyslem je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením (mentálním či kombinovaným postižením) a lidem s duševním onemocněním v zařízeních specializujících se na pomoc těmto osobám.
Cílem programu je zlepšování psycho-sociálního a tím i zdravotního stavu klientů, snižování sociálního vyloučení z důvodu zdravotního postižení, podpora, rozvíjení a udržování soběstačnosti a samostatnosti. Dobrovolníci vypomáhají při smysluplném využití volného času klientů (děti i dospělí), asistují při různých kroužcích, ve vyučování, v chráněných dílnách, při nárazových akcích, rehabilitacích a terapiích, při sebeobsluze klientů, víkendových či týdenních pobytech s klienty mimo zařízení např. v přírodě, na horách, táborech atd.

Typické činnosti dobrovolníků v programu Mosty naděje:

·       Divadlo s lidmi s duševním onemocněním

·       Asistence na cvičném pracovišti (nácvik vaření, domácích prací apod.)

·       Pomoc ve výtvarné, textilní či keramické dílně

·       Asistence při muzikoterapii, arteterapii

·       Skupinové aktivity s klienty (kroužky, výuka cizích jazyků, práce na PC) 

·       Aktivizační a vzdělávací činnosti

·       Individuální setkávání s jedním klientem (v zařízení, v terénu)

·       Pomoc v zázemí projektů (roznos letáků, jednorázové akce, přednášky pro veřejnost, údržba zahrady, budov atd.)

Spolupracující organizace:
1. Domino - služby pro lidi s duševním onemocněním

   (Městská charita ČB) (www.mchcb.cz)

2. Centrum sociálních služeb Empatie (www.domovlibnic.cz)

Dobrovolnictví v praxi:

Veronika měla k dobrovolnické činnosti blízko už dávno před tím, než kontaktovala Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě v Českých Budějovicích. Zapojovala se do prodeje různých charitativních předmětů, do peer programu, působila jako sokolský cvičitel a docházela do Adra klubu mladých. Dodnes mimo dobrovolnictví v Empatii ještě vede zálesácký oddíl a účastní se jako vedoucí letních dětských táborů. Mnoho zkušeností s dětmi získala i v rámci praxe při studiu střední pedagogické školy.
Na podzim roku 2007 se z ní stala dobrovolnice v Dobrovolnickém centru při DCH ČB. Přivedla ji touha někomu i nadále pomáhat a hlubší zájem o sociální oblast. Vzhledem k tomu, že si vždy přála studovat speciální pedagogiku, rozhodla se Veronika pro dobrovolnický program Mosty naděje. Jeho smyslem je podpora lidí se zdravotním postižením při zlepšování psychosociálního a zdravotního stavu, při  rozvíjení a udržování soběstačnosti a snižování sociálního vyloučení.
Veronika tedy začala navštěvovat Centrum sociálních služeb Empatie, které se zaměřuje na dospělé klienty s mentálním postižením. Založila zde vlastní volnočasový kroužek s názvem „Prožitková terapie“, vymyslela záměr a praktické provedení a sestavila skupinku 6 klientů, se kterými se schází jednou týdně na 1 hodinu. S sebou přináší pečlivě připravený program, který má pomocí výtvarných, hudebních, pohybových či relaxačních technik prohloubit prožitkové vnímání klientů, podporovat soustředění a uvědomění si vlastních přání. Veronika zde uplatňuje své dřívější zkušenosti s dětmi a zároveň i nově získávané poznatky ze  svého studia psychologie.

Články související s programem Mosty naděje:

Týden pro duševní zdraví - Domino vás zve

Týden pro duševní zdraví - Domino vás zve

Týdny pro duševní zdraví probíhají během září po celé České republice a jejich smyslem je informovat veřejnost o problematice lidí s duševním onemocněním. Také českobudějovické Domino připravilo řadu zajímavých aktivit. Více v článku...

Domino na Vltavě

Domino na Vltavě

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice - splouvalo řeku Vltavu. Celá akce byla zaměřena na zážitkovou terapii, nácvik sebepéče v přírodních podmínkách, práci ve skupině a vzájemnou toleranci a pomoc.

Domino vítá odchod zimy Jarní prodejní výstavou v Temelínu

Domino vítá odchod zimy Jarní prodejní výstavou v Temelínu

Domino – služba pro lidi s duševním onemocněním Městské charity České Budějovice uvítala odchod zimy Jarní prodejní výstavou v Informačním centru Jaderné elektrárny Temelín.

Turnaj - boccia

Turnaj - boccia

Klienti Domina se zúčastnili v úterý 5.3.2013 turnaje ve hře boccia. Po skončení převzali v Arpidě od organizátorů vybavení k této hře. Děkujeme.

Canisterapie v Dominu

Canisterapie v Dominu

Městská charita Č. Budějovice ve svém zařízení pro duševně nemocné - Dominu úspěšně provozuje canisterapii. Rozhovor s canisterapeutkou - sympatickou Kateřinou - o tom, že tato metoda přináší nejen radost, ale i léčí, najdete zde

Uživatelé Domina na Ktiši

Uživatelé Domina na Ktiši

Ve dnech 22. - 24. 10.2012 prožili zaměstnanci a uživatelé služby Domino (kterou provozuje Městská charíta České Budějovice) krásné sluncem zalité podzimní dny v obci Ktiš na Prachaticku.

Týden pro duševní zdraví

Týden pro duševní zdraví

Městská charita Č. Budějovice pro vás jako obvykle připravila bohatý program v rámci Týdne pro duševní zdraví.

Nechte si zkontrolovat svou paměť

Nechte si zkontrolovat svou paměť

Zdá se vám, že se vaše paměť zhoršuje s věkem příliš? Nechte si ji bezplatně vyšetřit a předcházejte tak závažnějším problémům. Více zde

Domino se účastnilo veřejného turnaje v iBoccii

Domino se účastnilo veřejného turnaje v iBoccii

Domino (zařízení Městské charity České Budějovice) se v rámci projektu Think Big ,,Boccia míří na jih“ dne 8. března 2012 v českobudějovické Sportovní hale účastnilo prvního veřejného turnaje v iBoccii.      (více)