Lipno naplno

Malý tábor pro velké děti očima naší dobrovolnice. Pro děti od 6 do 12 let bylo velkou radostí účastnit se letního tábora v Hluboké u Borovan, ale co starší děti? Bylo jim moc líto, že pro ně žádný tábor není a jejich vlastní iniciativou se zrodila myšlenka zorganizovat "malý tábor pro velké děti". Díky vstřícnosti pana doktora Karla Karase jsme si mohli užívat třídenní pobyt v Lipně nad Vltavou. Od 3. 10 do 5. 10. 2014 si všichni naplno užívali tábora. Z původně přihlášených deseti dětí, se nakonec účastnilo pouze pět. Byla to velká škoda, protože tábora jsme si užili dokonale - ubytování na chatě Lanovka a stravování v místní restauraci bylo výtečné! Z množství nabízených atrakcí přímo na Lipně si děti hlasováním vybraly jízdu na bobové dráze a návštěvu výstavy Lega. Děti si velmi přály noční stezku odvahy a tak ji měly po oba večery. Některé ji zvládly bravurně, některé s malou dušičkou, ale přeci! Celé dva dny převládala v řadách dobrovolníků i dětí pohoda a užívání si poklidu. Pohodové chvíle naplněné pocitem sounáležitosti byly jen občas narušeny drobnými slovními potyčkami, vyvolanými snahou dětí o "uhájení si pozice" způsobem běžně praktikovaným v jejich dost složitých životech. Naprosto luxusní služby, přijetí a respekt od dětí, jejich šťastné úsměvy, rozzářené oči a blažené dovádění až do úplného vyčerpání byly pro nás neopakovatelným zážitkem. Za nádherně prožité dny moc děkujeme již zmiňovanému Panu RNDr. Karlu Karasovi, společnosti Dansen a. s. a společnosti Chata Lanovka, které jsou součástí skupiny DfK Group.

Tříkrálová sbírka 2019
 Nabízím pomoc
 

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti českobudějovické nemocnice, viz mapa