V prvním pololetí letošního roku pomáhalo v českobudějovické charitě přes 190 dobrovolníků

Za rok 2012 jsme metodicky vedli celkem 169 dobrovolníků, kteří pomáhali 577 klientům a odpracovali 7786 hodin. V letošním roce za uplynulé období leden až červen 2013 působilo nebo doposud působí 194 dobrovolníků. Na tomto odkazu si můžete přečíst více.

Tento počet se mimo jiné navýšil také díky firemním dobrovolnicím z dm drogerie a jednorázovým dobrovolníkům, kteří vypomáhali při odklízení následků povodní. Nejvíce obsazený je dobrovolnický program Šance všem, který je zaměřen na děti za sociálně znevýhodněného prostředí, a také na podporu a pomoc dospělým žijícím na okraji společnosti. V tomto programu vypomáhá od začátku roku 2013 na 51 dobrovolníků, kteří podpořili kolem 287 klientů. Číslo se může zdát vysoké, ale díky tuhé a dlouhé zimě přibylo značné množství klientů z řad lidí bez domova. Dobrovolníci v tomto programu odpracovali celkem 2330 hodin. V současné době se připravuje nový projekt Streetwork Máj, který je realizován jako podpora pro uklidnění situace a posílení dobrých sousedských vztahů na sídlišti Máj. Program bude zaměřen na děti ve věku 5 až 12 let.  Jeho hlavním cílem je nabídnout dětem volnočasové aktivity a pomoc nastartovat mezi lidmi komunikaci právě prostřednictvím dětí. Velké oblibě se těší také dobrovolnický program Paleta života - Dobrovolnictví u seniorů, kde je evidováno 45 dobrovolníků, kteří vypomáhali celkem 217 klientům a v součtu odpracovali 1175 hodin. V dobrovolnickém programu Vincent jsou sdružováni dobrovolníci, kteří vypomáhají v zázemí Dobrovolnického centra. Mezi jejich činnosti patří například překlady článků do cizích jazyků nebo výpomoc při opravě dětských kol. V tomto programu je 17 dobrovolníků, kteří odpracovali okolo 165 hodin. Projekt Mosty naděje, který se věnuje klidem s mentálním postižením či duševním onemocněním evidoval 18 dobrovolníků, kteří pravidelně docházeli za 25 klienty do zařízení. Dobrovolníci odpracovali zhruba 216 hodin.  Dobrovolníků, kteří pravidelně docházejí za pacienty na 1. oddělení následné péče do Českobudějovické nemocnice, bylo v období leden - červen 2013 evidováno 7. Společně se věnovali zhruba 65 pacientům a na oddělení strávili okolo 168 hodin.  Vězeňská korespondence je projekt, v němž si dobrovolník zcela anonymně a pod přezdívkou dopisuje s vězněm, kterého tak může motivovat k práci na sobě samém. Tímto způsobem pomáhá celkem 19 dobrovolníků 22 vězňům z celé České republiky. Dopisováním strávili kolem 120 hodin. Jak už bylo uvedeno na začátku tohoto textu, za předchozích 6 měsíců roku 2013 je v Dobrovolnickém centru evidováno 194 dobrovolníků, kteří odpracovali okolo 4 174 u 616 klientů. Tímto článkem bychom jim chtěli vyjádřit velké dík za všechny jejich zásluhy a dobrovolnické činy.

Mále-li zájem dovědět se o možnostech dobrovolnictví více, kontaktujte koordinátorku Mgr. Alenu Kohoutovou na email dobrovolnici@email.cz nebo telefon 731 604 163.

Text: Nikola Erhartová a Alena Kohoutová