Tisková zpráva - Také letos Diecézní charita ČB koleduje

Tisková zpráva - Také letos Diecézní charita ČB koleduje

První dva lednové týdny se koná tradiční tříkrálová sbírka. Letos probíhá již 18. ročník této akce. Sbírku pořádá Charita ČR a v českobudějovické diecézi zaštiťuje Diecézní charita České Budějovice (DCHČB) ve spolupráci se svými organizačními složkami a farnostmi. Vybrané prostředky podpoří projekty Diecézní charity doma i v zahraničí.  Při DCHČB se organizace již tradičně ujímá Dobrovolnické centrum a vysílá 68 skupinek do Českých Budějovice a okolí. V celé diecézi bude skupinek asi 1600.

„My tři králové jdeme k vám…“ rozléhá se právě teď ve všech koutech České republiky. Koledníci jdou od domu k domu, přinášejí požehnání a vybírají finanční prostředky na dobrou věc. Nezřídka obdrží kromě finančního obnosu také sladkosti na posilnění. Dárci na oplátku získají cukřík, kapesní kalendář na rok 2018 a tzv. záměry, kde si mohou přečíst, jak konkrétně jejich příspěvek pomůže. Bližší informace o jednotlivých záměrech si můžete přečíst na www.trikralovasbirka.cz.

Letos budou v DCHČB vybrané finanční prostředky použity na udržitelnost poskytovaných služeb pro lidi v obtížných sociálních situacích, včetně humanitární pomoci lidem v nouzi doma i v zahraničí. DCHČB podporuje doma mimo jiné lidi s postižením, seniory, osoby ohrožené domácím násilím, ženy a dívky v nouzi a koordinaci dobrovolníků. V zahraničí pak pomáhá lidem zasaženým humanitární katastrofou, podporuje také rozvojové projekty například v Bělorusku a Bulharsku.

Přesné rozdělení výtěžku sbírky je následující: 65 % výtěžku se vrátí do místa koledování, 15 % je určeno na podporu projektů charit v českobudějovické diecézi, 10 % poputuje na humanitární pomoc, 5% na projekty Charity ČR a 5 % činí režie sbírky.

A kde můžete koledníky DCHČB potkat? Přímo v Českých Budějovicích budou koledovat například v Nemanicích, Rožnově, Borku, Roudném a v okolí nemocnice. Dále pak obcházejí Hrdějovice, Trhové Sviny, Křemži nebo Třebotovice.

Závěrem upřímný výrok jedné z kolednic ze včerejší koledy v Hrdějovicích: „Sice lije, ale aspoň bude mít charita hodně penízků!“