Dobrovolně v nemocnici

Projekt Dobrovolníci v nemocnici České Budějovice, který uskutečňuje Diecézní charita České Budějovice, má za sebou první rok. Na začátku byla spousta jednání s Nemocnicí Č. Budějovice, a.s., přípravné semináře pro personál atd. Na podzim začali na 1. oddělení následné péče (bývalá LDN) působit první dobrovolníci. Jaké to je být dobrovolně v nemocnici?

Většinu z nás může slovní spojení dobrovolně v nemocnici dostat do rozpaků, někteří se mohou sarkasticky pousmát. Další možná budou se smutkem rekapitulovat dny strávené v nemocnici se svými blízkými. Jiní si připomenou svůj vlastní pobyt, který možná nebyl příjemný ani dobrovolný. Přesto jsou mezi studenty i pracujícími lidmi zájemci o dobrovolnickou činnost právě v nemocnici. Takový dobrovoník dochází jednou za týden na hodinu až dvě na 1. oddělení následné péče v českobudějovické nemocnici. Pokouší se rozptýlit pacienty, kteří jsou odděleni od svého domova, blízkých i běžného života, upoutáni na lůžko. Pomáhat druhým, protože nám tato činnost připadá smysluplnná, je v celku běžná a mnohdy neorganizovaná a nezáměrná činnost, kterou konáme nejen pro své blízké.

Proč si potencionální dobrovolník vybírá nemocniční prostředí a pacienty, kteří mohou být pod vlivem nejrůznějších léčiv, dezorientace a strachu podráždění, smutní či bez naděje? Někteří z dobrovolníků mají sami zkušenost s pobytem (třeba i dlouhodobým) v nemocnici. Jiní strávili mnoho času v tomto prostředí se svými blízkými, zažili atmosféru nemocničního pokoje a ví, že nový impulz, rozhovor nebo třeba jen zájem druhého, je v tuto chvíli cenější, než v běžném rytmu života. Vnímám tuto specifickou formu dobrovolnictví jako nelehkou, žádající jistou dávku vyrovnanosti, zkušenosti a nadhledu. Vidím, že mezi námi jsou lidé, kteří jsou schopni svoji osobní bolest, ztrátu a někdy bezmoc přetvořit a vydat se druhému ve formě rozhovoru, předčítání, naslouchání nebo tiché přítomnosti.

Tento projekt, rok po svém zavedení v Dobrovolnickém centru, čítá v tuto chvíli čtyři dobrovolnice, tři další zájemce a má za sebou první úspěšnou jednorázovou akci pro pacienty na nemocničním oddělení. Chcete-li se i Vy zapojit do dobrovolnictví v nemocnici, jednorázové akce či dalších projektů, kontaktujte Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice a domluvte si nezávaznou informační schůzku na telefonním čísle 731 604 163 nebo na emailové adrese.

Bc. Alena Kohoutová, koordinátorka dobrovolníků