Diecézní charita České Budějovice shání koledníky – dospělé a děti, pro Tříkrálovou sbírku

Tříkrálová sbírka se uskuteční v termínu od 6. 1. 2014 do 10. 1. 2014. Koledníci budou koledovat zpravidla navečer po 16 hodině. Počet dní zapojení se záleží pouze na Vás. Další informace naleznete zde.

Jak si mám Tříkrálovou sbírku představit? Co mě čeká?

Dospělý: vždy doprovází skupinku dětí při koledování a dává na ně pozor.

Děti: jejich úkolem je koledovat. V každé skupince jsou vždy tři děti a jeden dospělý, který je má na starost.

Všechny podstatné informace a přihlášky pro děti i dospělé naleznete na tomto odkazu.

Tříkrálová sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice. Její výtěžek je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a jiným potřebným skupinám lidí a to především v regionech, kde se sbírka koná. Například v Českobudějovické diecézi se z výnosu sbírky zaplatí stávající sociální projekty, které slouží zejména nemocným na Oddělení následné péče, dále pak dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin a seniorům, kteří se potýkají s těžkostmi stáří. Vykoledované peníze poslouží také na podporu a rozvoj Poradny pro cizince a migranty.

Osobité kouzlo této sbírky a to, co ji odlišuje od jiných sbírek, je způsob získávání prostředků, tedy koledování, a to v duchu motta sbírky: „Pomozme lidem v nouzi“.

Kontakt: ZhoB5fed9bpsQOQ938Es-Z78T-M, telefon 386 322 611

Mobil: 731 619 845 (Mgr. Alena Kohoutová, 731 619 845 (Bc. Nikola Erhartová)

Kde nás najdete: Dobrovolnické centrum při Diecézní charitě České Budějovice, Kanovnická 11, 370 01 České Budějovice (vchod od Mlýnské stoky)