Děti vzpomínají na letošní tábor Cesta do Afriky

Diecézní charita České Budějovice uskutečnila v termínu 30. 7. - 5. 8. 2013 týdenní tábor pro 16 dětí ze sociálně slabých rodin. V následujícím textu se můžete dočíst více o jeho průběhu.

Všechny děti byly z rodin, kterým dlouhodobě pomáhá charitní Poradna Eva a jejich věk byl v době konání tábora 6 - 11 let.

Celý tábor byl tentokrát orientován na Afriku. V táborovém programu nechyběly obrázky a vyprávění o africké zvěři, vyrábění afrických korálů a sandálů, promítání filmu o africké kultuře. Samozřejmostí byly hry s africkou tématikou. Za každou hru si děti mohly vysoutěžit tzv. táborové penízky, za které každý večer „nakupovaly“ v táborovém obchůdku. Do něho svými dary přispěla Kongregace sester nejsvětější svátosti a firma C&A.

Krom zmiňovaných aktivit děti nejvíce zaujala hra Živé pexeso. Živé pexeso je obměna klasického kartičkového pexesa. Kartičky představují dvojice dětí, které jsou postupně odkrývány. A jako každý rok, i letos ovládla volné chvíle vybíjená. Pro velký zájem se uspořádal i turnaj.

Ve velkých vedrech jsme se schovali v lese. Tam jsme společně vystavěli domečky pro skřítky. Teď už jen čekáme, zda-li je do příštího roku někdo obydlí.

Mezi další aktivity patřilo spaní venku ve stanech. To se dětem líbilo natolik, že se během pobytu zopakovalo hned dvakrát.

Pod stany pak proběhla také návštěva policistek z českobudějovického oddělení. Na programu pro děti měly připravené poučné povídání, poznávání dopravních značek, ale také projížďku na koloběžkách.

Druhou návštěvou byla firma Ká-servis, která nám zdarma zapůjčila rafty. A ač v tento den nebylo počasí nejlepší, jízdu na lodích a jejich přeskakování si užily nejen děti, ale i dospělí.

Velký dík patří členu místního mysliveckého sdružení panu Rostislavu Kubouškovi, který děti vyvezl na projížďku oborou. Ukázal jim krmení divokých prasat, daňků a kachen. Tento zážitek děti provázel celým táborem a troufám si tvrdit, že ještě dlouho bude. Ke zvířátkům se děti dostaly také v Borovanech. Tam jsme vyrazili na Ovčácké slavnosti. Děti si zde mohly pohladit ovečky a s velkým zaujetím sledovaly jejich stříhání.

Pomocí různých her, aktivit ale i volných chvil, kdy děti dělaly to, co je baví, si všichni na táboře našli nové kamarády. Stmelení všech dětí se projevilo také na závěrečné diskotéce, kde si každý užil mnoho zábavy. Loučení na nádraží bylo smutné a mnohým malým i velkým táborníkům se domů ještě nechtělo.  A tak jsme si slíbili, že se za rok zase všichni setkáme.

Závěrem bychom chtěli poděkovat dobrovolníkům, kteří se ve svém volnu věnovali přípravě programu pro děti, realizaci aktivit, ale také vypomáhali s celým chodem tábora.

Děkujeme také zmiňovaným policistům z českobudějovického oddělení, firmě Ká-servis a Kongregaci sester nejsvětější svátosti za zájem o děti a podpoření chodu tábora. Finančně na tábor přispěli Magistrát města České Budějovice, firma Čevak, a.s., MUDr. Marie Heřmanová a paní M. K., která si nepřeje zveřejnit své jméno.

Text: Nikola Erhartová

Kontakt pro média: Mgr. Alena Kohoutová, vedoucí Dětského tábora

Související galerie