5. prosinec - mezinárodní den dobrovolníků

5. prosinec vyhlásila v roce 1985 Organizace spojených národů mezinárodním dnem dobrovolníků. Při této přiležitosti děkujeme všem lidem, kteří se nezištně angažují na poli pomoci lidem s různými znevýhodněními a vypomáhají v našich charitách. Paní ředitelka Diecézní charity ČB všem dobrovolníkům posílá srdečný pozdrav a poděkování...

Smyslem mezinárodního dne dobrovolníků je celosvětově upozorňovat společnost na práci dobrovolníků a pokusit se ji ještě více zviditelnit a propagovat jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

A tady je text Michaely Čermákové, ředitelky, k letošnímu dni dobrovolníků:

Vážení a milí dobrovolníci charity,

chtěla bych vám upřímně poděkovat za vše, co pro naše uživatele služeb děláte. Ať ve vězeňské korespondenci, v práci s dětmi ze soc. slabých rodin, u starých a nemocných, u lidí s postižením, bez domova, v nemocnici, v době přírodních katastrof,  při Tříkrálové sbírce či v zázemí našich projektů a služeb technickou a administrativní pomocí.

Váš přínos je nejen lidský a profesionální, ale i ekonomický. Často na úkor vašeho soukromého času, kterého v dnešní době není nikdy dost.

Chtěla bych proto za diecézní a další charity v diecézi  poděkovat a popřát vám v této době adventní vše dobré, zdraví, radost a boží požehnání.

V úctě vaše Michaela Čermáková, ředitelka