Tresty za záškoláctví dětí v Č. Budějovicích

Od začátku školního roku 2011/2012 platí v českobudějovických základních školách Pokyn náměstka primátora k potlačení nežádoucích sociálních jevů, konkrétně záškoláctví. Sankce jsou od 1 020 Kč do 3 000 Kč.

Podle nové směrnice hlásí nepřítomnost žáka ve vyučování zákonný zástupce škole do 48 hodin, známou nepřítomnost oznamuje zákonný zástupce škole předem.

Ve směrnici je také postup pro řešení záškoláctví:

  1. neomluvená absence do 10 hodin: projedná škola se zákonným zástupce žáka
  2. neomluvená absence 11 - 25 hodin: projedná škola se zákonným zástupcem žáka za účasti zástupce sociálně právní ochrany dětí
  3. neomluvená absence 26 a více hodin: škola oznámí neodkladně na odbor sociálních věcí města České Budějovice, který zahájí správní řízení dle paragrafu 31/1,2 zákona č. 200/1990 Sb., v platném znění

Podle paragrafu 87 přestupkového zákona bude uložena sankce za záškoláctví podle počtu neomluvených hodin:

  • 0 - 25 hodin: finanční sankce 0 Kč
  • 26 hodin: finanční sankce 1 020 Kč
  • 27 - 50 hodin: finanční sankce 2 999 Kč
  • 51 a více hodin: finanční sankce 3 000 Kč

Pokud je rodina příjemcem sociální dávky, bude po nabytí právní moci příkaz postoupen na oddělení pomoci v hmotné nouzi a zákonnému zástupci nebudou po dobu tří měsíců vypláceny dávky pomoci v hmotné nouzi.

Celý text Pokynu č. 2/2011/Š náměstka primátora pro školství a sociální věci k potlačení nežádoucích sociálních jevů ve městě České Budějovice si můžete přečíst zde.