Rozdělení peněz z Tříkrálové sbírky v praxi

Již jsme informovali, že letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná střediskem Diecézní charity České Budějovice, vynesla 101 483 Kč. Jak jsou peníze přesně rozděleny naleznete v tomto článku...

Sbírka činila 101 483 Kč:

Rozdělení peněz (81 187 Kč) mezi záměry sbírky :

Všem dárcům děkujeme!

Text: Věrka Michalicová