Děti pomáhaly s přípravou na tříkrálové koledování

Děti ze sociálně slabých rodin nejen pomoc potřebují (doučování, volný čas apod.), ale také ji mnohdy nabízejí. A pomáhají opravdu rády a nezištně.

Při letošní Tříkrálové sbírce nabízely při jejím slavnostním zahájení na českobudějovickém náměstí své výrobky. Zapojily se také do připravování balíčků s cukříky, kalendáříky, křídou a vytištěnými záměry letošní sbírky. A tříkrálové koledy se i aktivně a mnohé i velmi disciplinovaně účastnily!

Děkujeme zvláště dětem z Pekárenské a také Míšovi a dalším.