Kdo může být naším klientem   

Dobrovolníci působí jak v charitních, tak v necharitních zařízeních. Důležité je, že každý klient musí být z některé spolupracující organizace (seznam organizací se zobrazí kliknutím sem). Bohužel nejsme schopni poskytovat dobrovolníky osobám, které do těchto organizací nepatří.

Klienti dostávají informaci o možnosti pomoci dobrovolníka od pracovníků organizace, která jim pomáhá. To znamená, že pomoc dobrovolníků je pouze pro ty lidi, kteří patří do některé z uvedených organizací.

V každé organizaci, kam naši dobrovolníci docházejí, máme kontaktní osobu. Ta nám zavolá, že má klienta, který má zájem o dobrovolníka.  Klienta si zařadíme do pořadníku. Až přijde uchazeč o dobrovolnictví a projeví zájem o dobrovolnickou činnost např. u seniorů, nabídneme mu, aby si vybral, ke kterému seniorovi by chtěl docházet, a zprostředkujeme setkání. To se děje, pokud se jedná o klienta žijícího v domácím prostředí. Pokud dobrovolník dochází do zařízení, tam je mu určen klient po domluvě s kontaktní osobou.

Z hlediska ochrany dobrovolníků a klientů je potřeba sepsání smlouvy o dobrovolnické činnosti. Obě strany jsou seznámeny s pravidly dobrovolnictví, s jejich povinnostmi a s právy. Ve smlouvě je jasně vymezeno, kdy dobrovolník za klientem dochází, kde se setkání uskutečňuje. Zajišťujeme také pojištění dobrovolníků v případě úrazu či odpovědnosti za škodu v době vykonávané činnosti.