Poslání našeho Dobrovolnického centra

Posláním Dobrovolnického centra je zprostředkovat pomoc lidem v nouzi skrze službu dobrovolníků.

Svatý Vincenc de Paul, patron charity, zastával tezi, že charitní angažovanost je úkolem každého pokřtěného. Velkou pozornost věnoval vytváření skupin charitních dobrovolníků ve farních komunitách. Příklad sv. Vincence de Paul inspiroval na začátku 19. století studenta Antoine-Fréderica Ozanama, pozdějšího profesora Sorbonny, který byl v roce 1997 prohlášen za blahoslaveného. Antoine-Fréderic založil iniciativu dobrovolníků, jejímž cílem je aktivní práce s chudými a jinak potřebnými jako kritérium autenticity křesťanské víry. Skupina jeho přátel se rozhodla dát svým sociálním aktivitám strukturu a založila v roce 1833 „charitní konferenci“. Z ní se později vyvinula výhradně dobrovolnická Společnost sv. Vincence de Paul, v jejichž konferencích se do dnešních dnů angažuje velké množství dobrovolníků v mnoha zemích světa.[1]

Po příkladu sv. Vincence de Paul, bl. Antoine-Fréderica Ozanama a dalších patronů charitativní činnosti angažuje Diecézní charita České Budějovice dobrovolníky ve svých projektech na podporu lidí s různými znevýhodněními, mezi nimi i nemocných. Dobrovolnické aktivity jsou koordinovány Dobrovolnickým centrem.[1] Srov. Jakub Doležel, Nárys dějin charitní služby chudým a trpícím – Historické inspirace sociální práce. In Michael Martinek a kol. Praktická teologie pro sociální pracovníky, Janík 2008, ISBN 978-80-904137-2-6.