Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Pomáháme dětem, kterým hrozí umístění do dětských domovů i díky Nadaci Terezy Maxové dětem

Sociální práce s  rodinami má na Diecézní charitě ČB dlouhou tradici – věnujeme se jí v charitní Poradně Eva od roku 2005. Na základě zkušeností ze setkávání se ženami, které přicházely do Poradny Eva s problémy celé své rodiny, vznikl tehdy projekt zaměřený na terénní sociální práci s rodinou. Od počátku se do pomoci zapojovali také dobrovolníci.  

V letošním roce pokračuje Diecézní charita ČB v těchto aktivitách také díky projektu „Na pomoc rodině“. Ten je finančně podpořen i Nadací Terezy Maxové dětem. V navazujícím textu si můžete přečíst o tom, jak konkrétně se pomoc dětem uskutečňuje.

Charita ČR si připomíná stoletou vodu

Před deseti lety zasáhla Česko ničivá povodeň. Stovkám domácností pomáhala i Charita ČR – okamžitě při povodni i později výstavbou nových domovů. Kromě vlastních pracovníků vyslala do terénu přes tisíc dobrovolníků, kteří přijeli dokonce až z Polska či Chorvatska.

Děti ze sociálně slabých rodin jedou na Tábor malých svišťů pořádaný naší Charitou

Diecézní charita České Budějovice pořádá pro 17 dětí ze sociálně slabých rodin Tábor malých svišťů. Ve dnech 7. – 13. 8. 2012 budou bydlet táborníci v Oboře Nový Dvůr u Hluboké u Borovan. V následujícím textu se dočtete odkud pocházejí děti, které pojedou na tábor, jaký je program a kdo všechno tábor sponzoruje.

Běloruské děti přijedou na ozdravný pobyt

Zapomenout alespoň na krátký čas na smutný život ve své vlasti, kde často přežívají ve svízelných a pro nás nepředstavitelných sociálních podmínkách, to je cílem devítidenního ozdravného pobytu běloruských dětí, které přijedou ve čtvrtek 2. srpna na českobudějovické nádraží rychlíkem z Prahy v 9.56 hodin.

Krátká reportáž z výletu na Kleť

Pro děti, které se vzhledem ke svému věku nemohou zúčastnit letního tábora, byl zrealizován nápad třídenního výletu s ubytováním na Kleti. Ubytování poskytl zdarma pro všechny účastníky majitel Horské chaty Kleť JUDr. Ladislav Faktor. Jízdné, vstupné a jídlo bylo hrazeno z příspěvku Nadace Open Society Fund Praha. Oběma velkým donátorům srdečně děkujeme! V následujícím textu se dozvíte o programu třídenního výletu.

Platnost dvou sbírkových kont Charity ČR končí

V úterý 31. července 2012 po tříletém období končí platnost dvou sbírkových účtů Charity ČR – konta pro humanitární pomoc do zahraničí a konta pro Tříkrálovou sbírku.

Prosím, hlaste problémy s tímto webem

Upravili jsme pro Vás naše webové stránky tak, aby byly přehlednější, ovladatelné více intuitivně. Přestala však fungovat většina odkazů. Prosím, napište nám, pokud se Vám stane, že některá stránka nefunguje. Zašlete nám email na ZhoB5fed9bpsQOQ938Es-Z78T-M a zkopírujte do něj celou webovou adresu stránky, která se Vám nenačetla správně.

Velmi nám tím pomůžete, předem Vám děkujeme!

Sbírka školních potřeb

Kdo daruje školní potřeby? Pomozte dětem ze sociálně slabých rodin!
Pro děti z našich klientských rodin přijímáme školní potřeby jakéhokoliv druhu (tužky, pastelky, barvy, štětce, sešity, školní tašky, penály, apod.).

Předdůchod neznamená předčasný důchod

Od 1.ledna 2013 bude možno v ČR  využít předdůchod jako nový způsob čerpání peněz v období před dosažením důchodového věku.

Tří-pilířový důchodový systém v ČR

Ve vyspělých zemích světa se penzijní systémy poněkud liší. Největší rozdíl je v míře zapojení soukromého sektoru v povinném penzijním systému.