Pět příkladů použití Vašich finančních darů

  1. K tomu, aby naši klienti měli jistotu, že dobrovolníci jsou správní lidé na správném místě, je potřeba je dobře vybrat, vyškolit a metodicky vést během jejich činnosti - k tomu potřebujeme finance psychodiagnostiky dobrovolníků, jejich školení, pojištění, supervize během jejich činnosti a další. Nezbytná je přitom práce odborníků - koordinátorů dobrovolníků, kteří s novými zájemci o dobrovolnictví vedou první pohovory, žádají od nich výpisy z Rejstříku trestů, předávají jim důležité informace. Např. vypracování psychodiagnostiky pro jednoho dobrovolníka, který bude docházet za seniorem domů a tam si s ním povídat, doprovázet jej na procházku, společně s klientem vařit apod., vyjde na 2 000 Kč. Za rok bývá podobných dobrovolníků zhruba 25, tzn. finanční náklady ve výši zhruba 50 000 Kč.
  2. K tomu, abychom měli dostatek dobrovolníků, je potřeba průběžně informovat veřejnost o tom, co děláme a kde a jak se dobrovolníci mohou zapojit - k tomu potřebujeme finance na údržbu webových stránek a Facebooku, tisk letáčků o možnostech dobrovolnictví, psaní tiskových zpráv do novin a časopisů. Nezbytné k tomuto je mít funkční PC, připojení k internetu, barevnou tiskárnu, dobrý fotoaparát. Např. pouhý návrh letáku velikosti A4 od grafika vychází na 3 000 Kč. K tomu je ještě potřeba připočíst náklady tisk.
  3. K tomu, aby se měly děti ze sociálně slabých rodin kde scházet se svými dobrovolníky, je potřeba klubovna - k tomu potřebujeme finance na pronájem prostor pro klubovnu, průběžné investice do její údržby apod. Např. měsíční výdaje na pronájem klubovny jsou 10 707 Kč, tj. za rok 128 480 Kč.
  4. K tomu, aby každý dobrovolník přesně věděl, kde, kdy, komu a jak má pomoci, je potřeba pečlivá koordinace - k tomu potřebujeme finance na telefony, poštovné, kancelářské potřeby a nájem kanceláří (důležité např. pro školení dobrovolníků, jejich supervize a samotnou práci koordinátorů dobrovolníků) a na plat pro koordinátory dobrovolníků. Např. měsíční výdaje na pronájem kanceláří jsou 10 886 Kč, tj. za rok 130 628 Kč.
  5. K tomu, aby mohly jet děti ze sociálně slabých rodin na dětský tábor, je potřeba zajistit místo, stravu, připravit program pro děti - k tomu potřebujeme finance na pronájem tábořiště, stravné, výtvarné potřeby, sportovní náčiní, jízdné na tábořiště a zpět, vstupné na zámek či hrad atd. Např. ubytování dětí na táboře stojí 3 857 Kč na den, za sedmidenní tábor platíme 27 000 Kč.