Přihláška na Tříkrálovou sbírku - vedoucí skupinky koledníků

Chcete se zapojit do Tříkrálové sbírky a už Vám bylo 15 let? Pak hledáme právě Vás! Spousta dětí by ráda koledovala v přestrojení za tři krále, ale mnohdy chybí vedoucí skupinky - dospělý člověk, který děti pohlídá, prokáže se občanským průkazem a průkazem koledníka, je-li třeba, vysvětlí lidem, na co je sbírka určena a podobně dětem při koledování pomáhá.

Informace pro vedoucí skupinek a další podrobnosti naleznete zde.

Budeme velice rádi, když se přidáte!

Přihláška na Tříkrálovou sbírku - vedoucí skupinky koledníků

Chci se do Tříkrálové sbírky zapojit v následující lokalitě (nepovinné)
Bude-li upřednostňované místo koledování mimo lokality, ve kterých chodí naši koledníci, předáme po předchozí dohodě s Vámi (emailem či telefonicky) kontakt na Vás příslušné charitě, na jejímž území se chcete sbírky účastnit.
Napište jména koledníků, věk, telefon na ně (či na jejich zákonného zástupce), email na ně (či na jejich zákonného zástupce)
  1. Souhlasím, aby Diecézní charita České Budějovice zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů mé osobní a citlivé údaje, která jsem sdělil/a v tomto dotazníku, a to pro účel evidence osob zúčastněných v projektu  Dobrovolnického centra.
  2. Souhlasím s poskytnutím svých osobních údajů v rozsahu potřebném pro spolupráci (v databázi bude uvedeno mé jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, trvalé  bydliště, kontakt na mě, popis mé situace) po dobu mého zájmu o dobrovolnictví a výkonu dobrovolnické činnosti. V případě přerušení či ukončení mé spolupráce s Dobrovolnickým centrem budou tyto údaje uchovávány po dobu nejméně tři měsíce od mého posledního kontaktu. Dále pak budou archivovány jen pro statistické účely.
  3. Souhlasím s tím, aby si Diecézní charita České Budějovice ověřila pravdivost mnou poskytovaných údajů.
  4. Byl/a jsem poučen/a o tom, že tento souhlas mohu kdykoli odvolat.

Děkujeme Vám za vyplnění dotazníku. Opište prosím ČÍSELNÝ KÓD a zadejte ODESLAT. Je-li dotazník správně odeslán, objeví se Vám dialogové okno "Děkujeme za odeslání dotazníku".

Ochrana proti SPAMu: opište kontrolní číslo. Jestliže číslo nemůžete přečíst, obnovte obrázek. CAPTCHA