Klient 1

  • individuální doprovod klienta na plavání

Klient 2

  • individuální činnost s klientem, který potřebuje větší podporu při zprostředkování kontaktu s prostředím mimo naše zařízení

Klient 3

  • individuální činnost s klientem, který potřebuje větší podporu při zprostředkování kontaktu s prostředním mimo naše zařízení

Klient 4

  • individuální činnost s klientem, který potřebuje větší podporu při zprostředkování kontaktu s prostředím mimo naše zařízení

Klient 5

  • hledáme dobrovolníka na pravidelnou činnost doprovodu skupiny cca 8 klientů na taneční kroužek

Klient 6

  • hledáme dobrovolníka na pravidelnou činnost doprovodu skupina cca 4 klientů do večerní školy