Stánek Diecézní charity ČB s výrobky dětí při zahájení Tříkrálové sbírky v Č. Budějovicích

Děti ze sociálně slabých rodin nabízely své výrobky při slavnostním zahájení Tříkrálové sbírky v Českých Budějovicích

Děti ze sociálně slabých rodin, vyrobily spoustu zajímavých věcí, které nabízely přihlížejícím při zahájení Tříkrálové sbírky 3. ledna 2011 na českobudějovickém náměstí. Chtěly tak poděkovat veřejnosti za podporu, kterou je dlouhodobě mnozí zahrnují.

Děti se pravidelně během celého roku schází se svými dobrovolníky, aby se doučovaly, hrály si a chodily na výlety, atd. Před Vánoci skupinka dobrovolníků zorganizovala pro tyto děti výtvarnou dílnu. Děti zdobily vánoční perníčky, ubrouskovou technikou krášlily svíce a vyrobily i několik věnečků ze chvojí.

Na náměstí pak nabízeli společně se svými dobrovolníky perníčky a svíčky. Dobrovolné příspěvky, které lidé vhazovali do pokladničky, poslouží na realizaci letního dětského tábora pro tyto děti.

 Nabízím pomoc
 

Jak se k nám dostanete

Najdete nás v blízkosti českobudějovické nemocnice, viz mapa